Szanowni Rodzice, drodzy Wychowankowie


W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej informuję, że powiat radomszczański od 17 października 2020 r. znajduje się w strefie czerwonej, co wiąże się z przejściem w tryb nauczania zdalnego w szkołach ponadpodstawowych.

Wobec powyższego w okresie zaliczenia powiatu radomszczańskiego do strefy czerwonej nasi wychowankowie, będący uczniami szkół ponadpodstawowych mogą przebywać w Bursie, kontynuując na miejscu kształcenie w formie zdalnej. W tym czasie wychowankom zapewnione będą, podobnie jak obecnie opieka ze strony nauczycieli i całodzienne wyżywienie.  
Wychowankowie, którzy kontynuują zdalne nauczanie poza bursą nie wnoszą opłat.