Bursa wznawia działalność!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r, poz. 872) uczniowie: 1) … Read More

Schronisko wznawia działalność!

Drodzy Goście! Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Radomsku informuje, że od 18 maja 2020 r. będzie możliwość korzystania z noclegów. Obiekt rozpocznie działalność na nowych zasadach, zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wdrożone zostaną „Procedury bezpieczeństwa w związku … Read More

Skip to content