Deklaracja dostępności
Strona

Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku. Data … Read More

Polityka prywatności
Strona

Korzystając z serwisu Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku akceptujesz zasady polityki prywatności. W chwili połączenia ze stroną internetową automatycznie pobierane i zapisywane są następujące informacje: nazwa systemu operacyjnego i nazwa przeglądarki internetowej (na podstawie nagłówka HTTP), data i godzina wejścia … Read More

Statut ZPO-W
Strona

STATUT Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku Rozdział I Postanowienia wstępne § l. l. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) zespole – należy przez to rozumieć Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku, 2) dyrektorze – należy przez to … Read More

Historia naszej placówki
Strona

Orzeczenie w sprawie Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku zostało podpisane w dniu 21 listopada 1982r. przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Tryb. mgr Lucjana Reczka. Orzeczono następująco: „Z dniem 1 stycznia 1982r. przekształca się internat II LO w … Read More

Dyrektor ZPO-W
Strona

DYREKTOR ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH W RADOMSKU PRZYJMUJE W SPRAWACH WNIOSKÓW, SKARG I ZAŻALEŃ PONIEDZIAŁEK      1000 – 1400 CZWARTEK       1000 – 1400

Statut schroniska
Strona

STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W RADOMSKU ( tekst ujednolicony) Rozdział 1 Ogólne informacje o schronisku § 1 . 1. Schronisko nosi nazwę: „ Zespół Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Radomsku Szkolne Schronisko Młodzieżowe”. 2. Schronisko wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowo- … Read More

Regulamin schroniska
Strona

Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Każda osoba przybywająca do Schroniska ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Schroniska i … Read More

Jak do nas trafić
Strona

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH RADOMSKO, UL. PIASTOWSKA 21 Tel. 44 683 44 95      e- mail : bursa.radomsko@wp.pl Wskazówki dla trasy pieszej z dworca PKP i PKS ul. Reymonta 53 do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ul. Piastowska 21 Dystans  to 1, 8 … Read More

Statut Bursy
Strona

ZARZĄDZENIE NR 7/13 DYREKTORA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH W RADOMSKU z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie opublikowania tekstu ujednoliconego Statutu Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku             Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia … Read More

Skip to content