Rekrutacja 2023/2024
Wpis

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, do Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku na rok szkolny 2023/2024… Read More

Rekrutacja 2022/2023
Wpis

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, do Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku na rok szkolny 2022/2023… Read More

Rekrutacja 2023/2024
Strona

REKRUTACJA DO BURSY SZKOLNEJ NR 1 W RADOMSKU NA ROK SZKOLNY 2023/2024 Do bursy przyjmowani są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, oraz szkół ponadpodstawowych do 24 roku życia pobierający naukę poza miejscem stałego zamieszkania. W imieniu kandydata niepełnoletniego … Read More

Procedury COVID19 (kliknij)
Wpis

Procedury obowiązujące w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19

Mikołaj na Kresach
Wpis

W dniu 22 października w Bursie Szkolnej swój finał miała akcja charytatywna zorganizowana przez Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” z siedzibą w Częstochowie. Podjęte działania mają na celu wspomóc Polaków zamieszkujących na Kresach a dokładniej w Wilnie, Grodnie i Lwowie. Akcja polegała … Read More

Rekrutacja 2021/2022
Strona

REKRUTACJA DO BURSY SZKOLNEJ NR 1 W RADOMSKUNA ROK SZKOLNY 2021/2022 Do bursy przyjmowani są uczniowie szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych do 24 roku życia pobierający naukę poza miejscem stałego zamieszkania. W imieniu kandydata niepełnoletniego wniosek o przyjęcie do bursy … Read More

Szanowni Rodzice, drodzy Wychowankowie
Wpis

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej informuję, że powiat radomszczański od 17 października 2020 r. znajduje się w strefie czerwonej, co wiąże się z przejściem w tryb nauczania zdalnego w szkołach ponadpodstawowych. Wobec powyższego w okresie zaliczenia powiatu radomszczańskiego … Read More

Deklaracja dostępności
Strona

Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku. Data … Read More

Bursa wznawia działalność!
Wpis

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r, poz. 872) uczniowie: 1) … Read More

Schronisko wznawia działalność!
Wpis

Drodzy Goście! Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Radomsku informuje, że od 18 maja 2020 r. będzie możliwość korzystania z noclegów. Obiekt rozpocznie działalność na nowych zasadach, zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wdrożone zostaną „Procedury bezpieczeństwa w związku … Read More

Skip to content