Orzeczenie w sprawie Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku zostało podpisane w dniu 21 listopada 1982r. przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Tryb. mgr Lucjana Reczka. Orzeczono następująco: „Z dniem 1 stycznia 1982r. przekształca się internat II LO w Radomsku w Bursę Szkolną”. Placówka ta funkcjonowała od chwili jej powstania to jest od dnia 1 października 1972r. jako internat II LO w Radomsku.

Kierownikiem od chwili powstania do 31 lipca 1983r. była Pani mgr Alicja Miąskiewicz. Obsługę finansową internatu zapewniało II LO w Radomsku.

Mimo, że internat II LO w Radomsku został przekształcony w Bursę Szkolną Nr 1 z dniem 1 stycznia 1982r. to faktycznie placówka ta jako bursa zaczęła funkcjonować z dniem 1 września 1983r.

Pierwszym dyrektorem bursy był Pan mgr Jerzy Owczarek, który kierował tą placówką od dnia 1 sierpnia 1983r. do 30 września 2002r. tzn. do chwili przejścia na emeryturę.

W pierwszych latach istnienia bursa przeznaczona była wyłącznie dla dziewcząt wszystkich szkół średnich w Radomsku za wyjątkiem uczennic Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Radomsku (Zespół Szkół Drzewnych).

Placówką koedukacyjną stała się 1 września 1982r. to jest po likwidacji internatu Zespołu Szkół Drzewnych w Radomsku.

Z dniem 1 października 2002r. funkcję dyrektora objął Pan mgr Mieczysław Gaik, który kierował tą placówką do 31 grudnia 2004r.

W bursie przez cały okres jej istnienia funkcjonowało Szkolne Schronisko Młodzieżowe.
Do maja 2002r. było to schronisko sezonowe, które z dniem 1 maja 2002r. zostało przekształcone w placówkę całoroczną. Jej pierwszym kierownikiem został mgr Jerzy Owczarek.

Z dniem 1 stycznia 2005r. w wyniku połączenia Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku w Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomsku założono Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku (Uchwała Nr XIX/208?04 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25 października 2004r.) § 1 tej uchwały brzmi „zakłada się z dniem 1 stycznia 2005r. Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku
w skład którego wchodzą: – Bursa Szkolna Nr 1 w Radomsku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Radomsku.

Pierwszym dyrektorem ZPO-W została Pani mgr Małgorzata Jędrzejczyk, która objęła tę funkcję z dniem 1 stycznia 2005r.

Kolejnym dyrektorem ZPO-W od dnia 01.01.2008r. został Pan mgr Mieczysław Gaik.

Od dnia 01.09.2010r. funkcję dyrektora ZPO-W pełni Pani mgr Monika Klekowska.

W skład Zespołu wchodzi:

Bursa Szkolna nr 1 oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Podstawą naszej działalności jest Uchwała Powiatu Radomszczańskiego.