Informacja o zakresie działalności Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku.

Gdzie mieści się Zespół Placówek?
Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych mieści się w Radomsku, przy ulicy Piastowskiej 21.
W budynku Zespołu mają również siedzibę: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Co wchodzi w skład Zespołu Placówek?
W skład Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych wchodzą: Bursa Szkolna Nr 1 i Szkolne Schronisko Młodzieżowe.
Kto kieruje Zespołem Placówek?
Zespołem Placówek Oświatowo – Wychowawczych kieruje dyrektor.
Kto pracuje w Zespole Placówek?
W Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych pracują wychowawcy oraz pracownicy administracji i obsługi.
Czym zajmują się placówki Zespołu?
Bursa Szkolna zapewnia opiekę i wychowanie uczniom radomszczańskich szkół ponadpodstawowych w okresie nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe udziela noclegów dzieciom i młodzieży, ich opiekunom oraz innym turystom.
Czy budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ?
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Korytarze i schody są ogólnodostępne, nie są odpowiednio oznakowane.
Brak windy, platform przyściennych, oznakowania różnic poziomów oraz piktogramów. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek.
Do budynku wejdziesz z psem asystującym.
Na parterze znajduje się recepcja. Tam możesz uzyskać pomoc i informacje.
Z boku budynku jest pochylnia.
Do Zespołu dojedziesz autobusem, samochodem.
Na terenie Zespołu nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsce parkingowe znajduje się przy ogrodzeniu od strony ulicy Piastowskiej.
Zespół nie posiada tłumacza języka migowego.
Jak załatwić sprawę w Zespole Placówek?
Możesz napisać pismo i wysłać na adres:
Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych
ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko.
Możesz przynieść pismo i zostawić w recepcji.
Możesz napisać i wysłać na adres poczty elektronicznej:
e-mail: sekretariat@zpow.radomsko.pl
skrytkę na ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego/zpowradomsko
Możesz zadzwonić pod numer telefonu 44 6834495
Możesz przyjść do Zespołu i spotkać się z pracownikami administracji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00. do 15.00.
Z wychowawcami możesz porozmawiać we wszystkie dni nauki szkolnej.