DYREKTOR

ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH
W RADOMSKU

PRZYJMUJE W SPRAWACH WNIOSKÓW, SKARG I ZAŻALEŃ

PONIEDZIAŁEK      1000 – 1400

CZWARTEK       1000 – 1400