Rekrutacja 2023/2024

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, do Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku na rok szkolny 2023/2024:

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w bursie.od 25 maja 2023
do 31 maja 2023
nie dotyczy
2Podanie do publicznej wiadomości liczby wolnych miejsc.01 czerwca 2023 nie dotyczy
3Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 01 czerwca 2023 do 13 lipca 2023
do godz. 15.00.
od 03 sierpnia 2023
do 10 sierpnia 2023
do godz. 15.00.
4
Złożenie przez kandydata zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie do szkoły lub kontynuowanie naukiod 21 lipca 2023
do 27 lipca 2023
do godz. 15.00.
od 21 sierpnia 2023
do 22 sierpnia 2023
do godz. 15.00.
5
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)do 20 lipca 2023 do 18 sierpnia 2023
6
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych28 lipca 2023
do godz. 12.00.
23 sierpnia 2023
do godz. 12.00.
7
Potwierdzenie woli zamieszkania w placówce przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniegood 31 lipca 2023
do 01 sierpnia 2023
od 24 sierpnia 2023
do 25 sierpnia 2023
8
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych02 sierpnia 2023
do godz. 12.00.
28 sierpnia 2023
do godz. 12.00.
9Podanie do publicznej wiadomości liczby wolnych miejsc.02 sierpnia 2023 28 sierpnia 2023

Dokumenty do pobrania:

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU POBYTU W BURSIE UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU POBYTU W BURSIE UCZNIA PEŁNOLETNIEGO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BURSY SZKOLNEJ NR 1 W RADOMSKU NA ROK SZK. 2023/2024

OŚWIADCZENIE RODZICA KANDYDATA NIEPEŁNOLETNIEGO

OŚWIADCZENIE KANDYDATA PEŁNOLETNIEGO

POTWIERDZENIE SZKOŁY

REGULAMIN REKRUTACJI do Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku na rok szkolny 2023/2024 wraz z załącznikami znajduje się w zakładce BURSA – Rekrutacja 2023/2024.