Rekrutacja 2022/2023

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, do Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku na rok szkolny 2022/2023:

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 01.06.2022 r. do 30.06.2022 r. do godz. 15.00.od 11.08.2022 r. do 12.08.2022 r. do godz. 15.00.
2Złożenie przez kandydata zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie do szkoły lub kontynuowanie naukiod 02.08.2022 r. do 03.08.2022 r. do godz. 15.00.od 22.08.2022 r. do 23.08.2022 r. do godz. 15.00.
3Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)do 14.07.2022 r. do 25.08.2022 r.
4Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych05.08.2022 r. do godz. 12.00.26.08.2022 r. do godz. 12.00.
5Potwierdzenie woli zamieszkania w placówce przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniegood 08.08.2022 r. do 09.08.2022 r.od 26.08.2022 r. do 30.08.2022 r.
6Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych10.08.2022 r. do godz. 12.00.31.08.2022 r. do godz. 12.00.

Dokumenty do pobrania:

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU POBYTU W BURSIE UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU POBYTU W BURSIE UCZNIA PEŁNOLETNIEGO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BURSY SZKOLNEJ NR 1 W RADOMSKU NA ROK SZK. 2022/2023

OŚWIADCZENIE RODZICA KANDYDATA NIEPEŁNOLETNIEGO

OŚWIADCZENIE KANDYDATA PEŁNOLETNIEGO

POTWIERDZENIE SZKOŁY

REGULAMIN REKRUTACJI do Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku na rok szkolny 2022/2023 wraz z załącznikami znajduje się w zakładce BURSA – Rekrutacja.