Rekrutacja 2024/2025


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, do Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku na rok szkolny 2024/2025:
Lp.
Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w bursie. od 22 maja 2024 do 28 maja 2024 nie dotyczy
2. Podanie do publicznej wiadomości liczby wolnych miejsc. 29 maja 2024 nie dotyczy
3. Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 03 czerwca 2024 do 19 lipca 2024 do godz. 15.00. od 05 sierpnia 2024 do 13 sierpnia 2024 do godz. 15.00.
4. Złożenie przez kandydata zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie do szkoły lub kontynuowanie nauki. od 22 lipca 2024 do 26 lipca 2024 do godz. 15.00. od 05 sierpnia 2024 do 13 sierpnia 2024 do godz. 15.00.
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). do 26 lipca 2024 do 20 sierpnia 2024
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 29 lipca 2024 do godz. 12.00. 21 sierpnia 2024 do godz. 12.00.
7. Potwierdzenie woli zamieszkania w placówce przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego. od 30 lipca 2024 do 31 lipca 2024 od 22 sierpnia 2024 do 23 sierpnia 2024
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 01 sierpnia 2024 do godz. 12.00. 26 sierpnia 2024 do godz. 12.00.
9. Podanie do publicznej wiadomości liczby wolnych miejsc. 01 sierpnia 2024 26 sierpnia 2024

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja o kontynuowaniu pobytu w bursie ucznia niepełnoletniego

Deklaracja o kontynuowaniu pobytu w bursie ucznia pełnoletniego

Wniosek o przyjęcie do Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku na rok szkolny 2024/2025

Oświadczenie rodzica kandydata niepełnoletniego

Oświadczenie kandydata pełnoletniego

Potwierdzenie szkoły

Regulamin rekrutacji do Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomsku na rok szk. 2024/2025 znajduje się w zakładce BURSA – Rekrutacja 2024/2025.