Mikołaj na Kresach

W dniu 22 października w Bursie Szkolnej swój finał miała akcja charytatywna zorganizowana przez Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” z siedzibą w Częstochowie. Podjęte działania mają na celu wspomóc Polaków zamieszkujących na Kresach a dokładniej w Wilnie, Grodnie i Lwowie. Akcja polegała na zbiórce artykułów szkolnych, słodyczy oraz artykułów spożywczych, które Święty Mikołaj przekaże polskim dzieciom. W działalność tą włączyli się wychowankowie mieszkający w placówce, a także wszyscy pracownicy. Udział młodzieży w wolontariacie kształtuje pozytywne postawy społeczne ukierunkowane na empatię wobec drugiego człowieka, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych kształtujących wrażliwość i otwartość na innych ludzi. Warto wspomnieć, że nasza placówka zawsze chętnie angażuje się w tego typu przedsięwzięcia.