Bursa wznawia działalność!


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r,
poz. 872) uczniowie:

1) ostatnich klas szkół branżowych I stopnia mogą odbywać staże uczniowskie,

2) klas III technikum mogą odbywać staże uczniowskie oraz praktyki zawodowe.

W związku z tym bursa udostępnia możliwość zamieszkania w/w wychowankom w tym okresie, poczynając od dnia 25 maja 2020 r.

Ponadto taką możliwość mają także tegoroczni maturzyści, dla których w szkołach organizowane są konsultacje przedmiotowe.

Konsultacje od dnia 01 czerwca 2020r, dostępne są również dla pozostałych uczniów.

UWAGA !

Wychowankowie zainteresowani pobytem w bursie mają obowiązek skontaktować się telefonicznie z placówką najpóźniej w dniu poprzedzającym przyjazd do godziny 1000 w celu ustalenia szczegółów zamieszkania.(tel. 44 683 44 95)

Wymagana jest pisemne oświadczenie i zgoda wychowanka pełnoletniego, a w przypadku niepełnoletniego – rodzica lub opiekuna prawnego.

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Oświadczenie pełnoletniego wychowanka

Zgoda

Jednocześnie informujemy:
Do bursy przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji i nieprzebywający w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji.