Szanowni Rodzice, drodzy Wychowankowie

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej informuję, że powiat radomszczański od 17 października 2020 r. znajduje się w strefie czerwonej, co wiąże się z przejściem w tryb nauczania zdalnego w szkołach ponadpodstawowych. Wobec powyższego w okresie zaliczenia powiatu radomszczańskiego … Read More

Bursa wznawia działalność!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r, poz. 872) uczniowie: 1) … Read More

Schronisko wznawia działalność!

Drodzy Goście! Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Radomsku informuje, że od 18 maja 2020 r. będzie możliwość korzystania z noclegów. Obiekt rozpocznie działalność na nowych zasadach, zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wdrożone zostaną „Procedury bezpieczeństwa w związku … Read More

Komunikat

W związku obowiązującym od dnia 25 marca 2020 r. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. z 2020r., poz. 493) … Read More

Zawieszenie zajęć

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca … Read More

Skip to content