Komunikat


W związku obowiązującym od dnia 25 marca 2020 r. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. z 2020r., poz. 493) informujemy, że rozpoczynamy zdalne prowadzenie zajęć on-line i konsultacji pedagogicznych. 

Nauczyciele wychowawcy wykonują zadania z wykorzystaniem:

  1. środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między wychowawcą , wychowankiem i rodzicem/opiekunem prawnym,
  2. materiałów przygotowanych przez wychowawców udostępnianych na stronie internetowej placówki w zakładce BLOG – zajęcia on-line.

Konsultacje, instruktaż, udzielanie porad i wskazówek, zgłaszanie problemów i inna wymiana informacji możliwa jest z wybranym wychowawcą poprzez kontakt e-mailowy lub kontakt telefoniczny (po zgłoszeniu takiej potrzeby w mailu wychowawca zadzwoni na podany  numer telefonu).

Harmonogram pracy zdalnej:

Dyrektor: klekowskamonika@wp.pl

wtorek 8.00 – 14.00, środa 8.00 – 10.00, czwartek 8.00 – 10.00

Kałek Katarzyna: kasianowak01@op.pl

Poniedziałek 8.00 – 22.00, środa 14.00 – 22.00

Kamieniarz Renata : renata70@poczta.onet.pl

poniedziałek 14.00 – 21.00, wtorek 18.00 – 22.00, środa 14.00 – 21.00, czwartek 8.00 – 20.00

Piątek Aneta: anetaoffice1@wp.pl

poniedziałek 14.00 – 22.00, wtorek 14.00 – 20.00, środa 8.00 – 20.00, piątek 16.00 – 20.00

Piwowarczyk Jacek: jacekpiwowarczyk@o2.pl

poniedziałek 8.00 – 20.00, wtorek 14.00 – 21.00, środa 16.00 – 20.00, czwartek 14.00 – 21.00

Wolski Albert: albert.wolski@wp.pl

poniedziałek 15.00 – 20.00, wtorek 8.00 – 20.00, czwartek 14.00 – 22.00, piątek 11.00 – 16.00