Anonimowa skrzynka na sygnały

DRODZY RODZICE !!!

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między placówką a rodzicami, utworzyliśmy „ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY”.

Rodzice mają możliwość przesyłać anonimowe sygnały i sugestie związane z działalnością placówki  mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo naszych wychowanków w następującej formie:

  • w postaci e-mail na skrzynkę poczty elektronicznej
  • w formie papierowej przez wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się przy portierni.

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych:
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/materialy-dydaktyczne/informacje/
https://www.ore.edu.pl/2015/06/procedury-interwencyjne-w-szkole-materialy-do-pobrania/
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/