Mikołaj na Kresach

W dniu 22 października w Bursie Szkolnej swój finał miała akcja charytatywna zorganizowana przez Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” z siedzibą w Częstochowie. Podjęte działania mają na celu wspomóc Polaków zamieszkujących na Kresach a dokładniej w Wilnie, Grodnie i Lwowie. Akcja polegała … Read More

Skip to content